Sprzedaż nieruchomości, a podatki.

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w posiadaniu mieszkania w Rewalu czy domu nad morzem. Jest to oczywiście opłacalna inwestycja, gdyż ceny takich nieruchomości rosną i cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ale co zrobić w przypadku gdy nie chcemy płacić podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania? Jak skorzystać z ulgi meldunkowej? – na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym artykule. Najważniejsze jest zorientowanie się jakie ulgi nam przysługują.

Gdy chcemy np. sprzedać mieszkania w Kamieniu Pomorskim, ale jest ono związane z działalnością gospodarczą, którą prowadzimy możemy zetknąć się z różnymi niespotykanymi problemami. Podczas sprzedaży musieliśmy być w posiadaniu stosownego zaświadczenia uzyskanego w urzędzie gminy, które zapewnia o naszym zameldowaniu – potrzebne do ulgi o zameldowaniu. Dodatkowo pamiętać musimy, że do 2007 roku by nie został nam naliczany podatek nie mogliśmy sprzedać nieruchomości wcześniej niż po 5 latach od jej nabycia lub wybudowania. Inaczej jest, jeżeli kwotę uzyskaną ze sprzedaży chcielibyśmy zainwestować w kolejne mieszkanie czy dom, czyli innymi słowy: stać się posiadaczami innej nieruchomości. Gdyby jednak pieniądze zostały wydane na cele nie związane z nieruchomościami zostaniemy obciążeni zapłaceniem podatku (uwaga!) a także ich odsetkami. Inaczej jest w przypadku, gdy nasze mieszkanie otrzymaliśmy jako darowiznę lub spadem, ponieważ wtedy możemy sprzedać je natychmiast, nawet tego samego dnia, co je uzyskaliśmy. Kolejnym ważnym punktem jest informacja o tym, że zwolnienie podatkowe nie obejmuje wyłącznie mieszkań, ale wszystkie rodzaje nieruchomości, w tym domy, lokale, działki. Jak już wspominałam na wstępie tego artykułu, 2007 roku nastąpiła zmiana w przysługiwaniu zwolnień od podatku. Po tym roku by nie płacić podatku dochodowego powinniśmy sprzedać mieszkanie lub inną nieruchomość dopiero po pięciu latach. Innym warunkiem może być jednak sprzedaż mieszkania, w którym byliśmy zameldowani przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy wstecz od daty sprzedania nieruchomości.

Możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku darowizny i/lub spadku, a także w sytuacji opisanej powyżej, która dotyczyła sprzedaży mieszkania i w ciągu dwóch lat zainwestowania tej gotówki w kolejną nieruchomość uległy zmianom w 2007 roku. Przyniosły one wiele komplikacji i wymagają załatwienia wielu formalności. Przechodząc do ulg warto zauważyć, że w 2009 roku zniesiono też ulgę meldunkową. Będą mogły z niej skorzystać tylko osoby, które wybudowały lub zakupiły nieruchomość w okresie 1.01.2007 do ostatniego dnia roku 2008. Jakie nieruchomości zostały objęte w tym przypadku ulgą? Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, budynek mieszkalny – dom, a także odrębne i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jeśli chodzi o grunty to opodatkowaniu podlega cena uzyskana ze sprzedaży takiej nieruchomości, nawet jeśli jest na nich wybudowany budynek. Lokale mieszkalne, które otrzymaliśmy na skutek darowizny i spadku są opodatkowane podatkiem dochodowym, w przypadku, gdy go nie zapłacimy nie będziemy mogli skorzystać z żadnych ulg od podatku dotyczących spadków i darowizn. Jeśli chcemy skorzystać z ulgi meldunkowej pamiętajmy o tym, że chodzi tu o 12 miesięcy meldunku stałego, a nie tymczasowego, gdyż ten drugi nie upoważni nas do skorzystania tej ulgi. Dodatkowo ważny jest fakt, że chodzi o dwanaście miesięcy od zameldowania, a nie od daty nabycia danej nieruchomości. Gdybyśmy w takim przypadku mieszkali np w nieruchomości w Gryficach jak np dom wraz z rodzicami przez ostatnich 15 lat i byli w nim zameldowaniu, a w ramach spadku dostalibyśmy ten dom to mimo iż termin sporządzenia aktu notarialnego przypadł na kilka dni po terminie dostania tego domu, sprzedać moglibyśmy go od razu i jeżeli powiadomiliśmy o tym fakcie Urząd Skarbowy to skorzystać z ulgi moglibyśmy bez konieczności odczekania okresu 12 miesięcy od daty nabycia. Jeżeli jednak nie powiadomi Urzędu Skarbowego stracimy prawo do skorzystania ze zwolnienia.

Nieruchomości, które nabyliśmy po 2007 roku powinniśmy także zgłosić do Urzędu Skarbowego. Do 30 kwietnia 2008 jeśli sprzedaliśmy ją w roku 2007, a chcemy skorzystać z ulgi meldunkowej i tak samo do 30 kwietnia 2009 jeśli dokonaliśmy sprzedaży w 2008 roku. W jaki sposób powinniśmy dokonać takiego zgłoszenia? Wystarczy napisać wniosek. Musi on być przedstawiony na piśmie i powinniśmy przy tym pamiętać o zachowaniu formalnego tonu pisma. Taki wniosek powinniśmy złożyć we właściwym naszemu miejscu zamieszkania urzędzie. Co powinien zawierać? Dokładne oznaczenie, do którego urzędu skarbowego jest on adresowany i nasze dane osobowe jako wnioskodawcy. Czasami dopisujemy też dane małżonka. W tym celu musimy przedstawić dane takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej i numer PESEL, imiona rodziców, a także numer i serię dowodu. To jeszcze nie wszystko. Pismo należy oznaczyć stosownym nagłówkiem iż jest to oświadczenie o uprawnieniu do zwolnienia osób fizycznych od podatku dochodowego. Dalej powinniśmy napisać iż w związku ze sprzedażą mieszkania (podając dokładny adres nieruchomości, a także datę i kwotę sprzedaży, czyli np. mieszkanie w Gryficach sprzedane 12.08.2007 za cenę 230 tysięcy) , w którym byliśmy zameldowani przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy jesteśmy uprawnieni do skorzystania ze zwolnienie od podatku dochodowego. Pamiętać trzeba o załączeniu stosownego pisma potwierdzającego przedstawiane przez nas fakty, w tym przypadku byłoby to zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli zależy nam na skorzystaniu z ulgi z tytułu chęci inwestycji gotówki w kolejne mieszkanie musimy oświadczyć na piśmie, że zobowiązujemy się do np. wkładu mieszkaniowego czy zakupu domu w ciągu kolejnych 2 lat od momentu sprzedaży. Przychodu ze sprzedaży mieszkanie nie zgłaszamy w rozliczeniu rocznym jeśli korzystamy ze zwolnienia z tytułu ulgi meldunkowej, sprzedaży nieruchomości z tytułu darowizny uzyskanej do końca 2006 roku, sprzedaży nieruchomości, którą uzyskaliśmy na skutek spadku także do końca 2006 roku i pięcioletniego posiadania nieruchomości.