Vademecum Klienta

Vademecum klienta biur obrotu: Nieruchomości Gryfice, Kamień Pomorski.

Jakie dokumenty są potrzebne aby zgłosić nieruchomość do pośrednictwa?

Pośrednik musi znać status prawny nieruchomości nad morzem przeznaczonej do sprzedaży. Ważnym źródłem informacji jest klient, ale szczególną wagę należy przywiązać do posiadanych przez klienta dokumentów.

Klient zgłaszając nieruchomości do sprzedaży tj. mieszkania nad morzem, domy na wsi, działki czy pensjonaty nad morzem powinien przedstawić następujące dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości (dokładne informacje uzyskają Państwo w biurze). W zależności od rodzaju nieruchomości i sposobu jej nabycia mogą to być:
  • akt notarialny nabycia,
  • odpis z księgi wieczystej (aktualny),
  • postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku,
  • przydział lokalu ze spółdzielni.
 • Dowód osobisty,
 • Pełnomocnictwo od właściciela, jeżeli osoba zgłaszająca nie jest właścicielem,
 • Dokumentacja techniczna budynku lub lokalu,
 • Mapka geodezyjna, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Jakie są koszty dodatkowe związane z zakupem nieruchomości?

 • Podatek od czynności cywilno-prawnych, który wynosi 2% od wartości nieruchomości,
 • Taksę notarialną i opłaty za wypisy aktu notarialnego,
 • Opłaty sądowe za wpis własności do księgi wieczystej 200zł i opłata za wpis hipotek w przypadku zakupu na kredyt,
 • Wynagrodzenie za usługę pośrednictwa.

Czy podpisanie umowy pośrednictwa jest konieczne?

Tak, ponieważ tak stanowi prawo. Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami" Przez umowę pośrednictwa pośrednik lub przedsiębiorca, zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi lub przedsiębiorcy wynagrodzenia."

Umowa pośrednictwa, jakkolwiek jest najważniejszym dokumentem kształtującym wzajemne zasady pomiędzy jej stronami. Pisemna umowa pośrednictwa daje gwarancje pośrednikowi, iż klient zapłaci prowizje a klientowi zapewnia, że pośrednik wywiąże się ze swoich usług.

Jeżeli znajdę na stronie interesującą mnie ofertę jak mogę ją obejrzeć?

Aby zapoznać się z dokładną ofertą nieruchomości, trzeba odwiedzić nasze biuro nieruchomości w Kamieniu Pomorskim bądź w Gryficach i po podpisaniu umowy pośrednictwa można umówić się na oglądanie mieszkania nad morzem domu na wsi bądź działki nad morzem.

Dokumenty potrzebne przy transakcji dotyczącej.

MIESZKANIE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE:

 1. odpis księgi wieczystej,
 2. w przypadku gdy lokal nabywaliśmy (kupowaliśmy) od kogoś - akt notarialny - umowa sprzedaży, 
 3. decyzja zarządu spółdzielni o przydziale mieszkania lub przekształceniu lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu, 
 4. decyzja zarządu o przyjęcie w poczet członków spółdzielni, 
 5. zaświadczenie o aktualnych opłatach czynszowych do spółdzielni, 
 6. książeczkę opłat czynszowych

MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE:

 1. odpis księgi wieczystej, 
 2. akt notarialny - umowę sprzedaży - kupna mieszkania, 
 3. zaświadczenie o aktualnych opłatach czynszowych do wspólnoty, 
 4. książeczka opłat czynszowych, 
 5. zaświadczenie o nie zaleganiu w należnościach podatkowych od nieruchomych opłat lokalnych. Przed podpisaniem aktu notarialnego należy wymeldować wszystkie osoby zameldowane pod tym adresem. 

DOM LUB INNĄ NIERUCHOMOŚĆ MIESZKANIOWĄ:

 1. odpis księgi wieczystej, 
 2. akt notarialny umowę sprzedaży - kupna, 
 3. wypis z ewidencji gruntów z wyrysem (mapa geodezyjna z granicami działki) 
 4. zaświadczenie o nie zaleganiu w należnościach podatkowych od nieruchomych opłatach lokalnych, 

DOM W TRAKCIE BUDOWY:

 1. odpis księgi wieczystej, 
 2. akt notarialny, 
 3. wypis z ewidencji gruntów z wyrysem, 
 4. pozwolenie na budowę, 
 5. dziennik budowy, 
 6. oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego. 

DZIAŁKA:

 1. odpis księgi wieczystej, 
 2. akt notarialny, 
 3. wypis z ewidencji gruntów z wyrysem (mapa z zaznaczonymi granicami działki) 
 4. zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE:

 1. odpis księgi wieczystej, 
 2. akt notarialny, 
 3. zaświadczenie o nie zaleganiu z wpłatami tytułem użytkowania wieczystego.